Motoria

Works

Artwork

Motoria #1

2021 35 × 25 × 25 cm
Artwork

Motoria #3

2020 23 × 37 × 15 cm
Artwork

Motoria #5

2020 34 × 3 × 28 cm
Artwork

Motoria #6

2020 32 × 21 × 17 cm
Artwork

Motoria #11

2020 38 × 15 × 38 cm
Artwork

Motoria #12

2020 38 × 15 × 38 cm
Artwork

Motoria #15

2021 32 × 17 × 17 cm
Artwork

Motoria #16

2021 33 × 26 × 21 cm

IPERCUBO

Corso di Porta Ticinese, 87 Milan
info@ipercubo.eu